Maten

Måltider

Naturrikets måltider är varierande och planerade efter tallriksmodellen. All mat på förskolan lagas från grunden och är anpassas efter varje barns behov, dvs. efter allergier mm. 

Vi använder ekologiska varor i bästa mån och efter budgetens ramar. Vi köper in grönsaker efter säsong och tillgång.

Kött och kyckling som används i vår matlagning kommer från Sverige. Vi erbjuder minst två sorters grönsaker till varje måltid (Klicka här) och hembakat bröd ett par gånger i veckan.

Måltiderna är pedagogiska, dvs att pedagoger äter och är närvarande med barnen under alla måltiderna på förskolan. Vi anser måltiderna vara en lärsituation. Vi serverar varje dag frukost, olika sorters frukt till fruktstunden på förmiddagen, lunch med grönsaker samt mellanmål på eftermiddagen.