Föräldrakooperativ

Vad är ett föräldrakooperativ?

Föräldrakooperativet Förskolan Naturriket är en ekonomisk förening vilket innebär att föreningen ägs och drivs av medlemmarna och personalen är anställd av föreningen. Medlemmar är de familjer med barn som antagits till föräldrakooperativet. Föreningen drivs av en styrelse och har regelbundna föreningsmöten samt årsmöte en gång per år. Ett medlemskap i Föräldrakooperativet Naturriket innebär att man följer föreningens stadgar, sköter sin arbetsinsats, samt betalar fastställda avgifter.


Som medlem i ett föräldrakooperativ har du som förälder god insyn och påverkansmöjligheter vad gäller verksamheten, samtidigt som det också fordrar ett personligt engagemang och viss ideell insats i form av arbete samt särskilda uppdrag inom föreningen.

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, ekonomiansvarig, sekreterare och personalansvarig.

Några av de övriga uppdragen är IT-ansvarig, fastighetsansvarig och mellispass-schema ansvarig.

Föräldraengagemang

Att som förälder vara en del av ett föräldrakooperativ ger oerhört mycket tillbaka i form av god gemenskap med pedagoger och barn. En trygghet i att ha en god insyn i verksamheten samt en möjlighet att vara med och påverka ditt barns vardag.


Arbetsinsats

Måndag till torsdag arbetar en förälder i barngrupp tillsammans med pedagogerna samt städar vissa delar av förskolan. Föräldern ansvarar även för avdukning och diskning av mellanmål.

Varannan måndagseftermiddag är det planering för pedagogerna. Då arbetar fyra föräldrar tillsammans i barngrupp och ansvarar för verksamheten. Samt städning och att åka till återvinningen med vår källsortering mm.

Alla nya familjer erbjuds en fadderfamilj som hjälper den nya familjen med att visa allt ifrån hur en mellanmåls eftermiddag (mellispass) fungerar till att svara på frågor om verksamheten.

Som medlem i Föräldrakooperativet Förskolan Naturriket ställs vissa krav på ideell arbetsinsats. Ca sex gånger per termin ansvara du som förälder för ett mellanmåls eftermiddag (mellispass). Två gånger per år hjälper medlemmar till med vår- och hösstädning både inomhus och utomhus. Utöver detta tillkommer speciella uppdrag inom föreningen som fördelas mellan föräldrarna beroende på intresse och kompetens.