Verksamhet

Kalendarium 2018 / 2019


Maj

v20 Förskolans dag 16/5

v21 Studiedag 20/5

v22 Gympaavslut 29/5


Juni

v24 Avslutningsmiddag drakarna 10/6

v24 Sommarfest 12/6 1430


Kalendarium 2019 / 2020


September

v36 Studiedag 3/9

v37 Gympastart 11/9

v37-38 Brandövning


Oktober

v40 Föräldramöte 30/9 18–20
v42 Trafikvecka Reflex och synbarhet
v44 Höstlov


November
v48 Studiedag 25/11
v48-49 Brandövning


December
v49 1:a advent hela huset 2/12
v49 Pepparkaksbak 3/12
v49 Julpyssel hela huset 5/12
v50 Luciafirande 12/12
v51 Jullunch 19/12

Verksamhet


All verksamhet på Naturriket genomsyras av läroplanen för förskolan och vi har en inriktning för att främja barnens motoriska utveckling. Vi har tillsammans arbetat fram ett måldokument för verksamheten som revideras en gång per år. Alla aktiviteter vi genomför är förankrade i vårt eget måldokument samt i läroplanen. Förskolan är uppdelad i två avdelningar, en med barn 1-3 år och en med barn 3-5 år. De mindre barnen har sin huvudsakliga verksamhet på det nedre planet medan de äldre befinner sig på det övre.


Ekologisk och närproducerad mat


Vi strävar efter att inhandla närproducerad och ekologoska råvaror som vår kokerska Anna-Lena lagar maten av. Maten är så god! Varje måndag bakar hon bröd som äts vid frukost och mellanmål.


Små barngrupper


Vi vill ha tid för varje barn. Därför strävar vi efter att ha små barngrupper. Småbarnsavdelningen ”Gläntan” finns på nedervåningen. Här är barnen ca 1-3 år och gruppstorleken ca 6-8 barn. På övervåningen har vi ”Ängen” med de äldre barnen. Där strävar vi efter att ha ca 15-18 barn.


Gymnastik med motoriskt fokus


En gång i veckan åker vi buss till en gymnastiksal för att träna motoriken med 4-5åringarna på Naturriket.


Tecken som stöd


Vi har flera pedagoger som läst och/eller läser tecken om stöd. Vi strävar efter att alla pedagoger ska hantera tecken och använda det naturligt på förskolan för att stärka barnens språkutveckling.


Alla människors lika värde


Vi arbetar med att lyfta alla människors lika värde oberoende av social bakgrund, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning och oavsett kön. Vi strävar efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. Vi har en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling som vi arbetar efter och följer.


Lummig trädgård


Vår gård består av stora äppelträd som barnen kan klättra i och många varierande leksaker på gården som utmanar barnens motoriska utveckling. Vi har rutschbana, karusell, sandlåda, lekstuga, cyklar, gräsmatta och cykelväg runt huset. Här får barnen bland annat möjlighet att träna på trafikregler och ta ett eget cykelkörkort.


NTA och matematik


Vi har utbildad personal i NTA (Naturvetenskap och Teknik för Alla) tema luft och utbildar även personal i NTA tema vatten. Vår vision är att alla fyraåringar ska ha NTA tema luft och alla femåringar NTA tema vatten. På det sättet har vi rustat alla barn med de delarna.


Vi har en personal som är matteambassadör. Hon  utbildar sig inom matematik fortlöpande för att få inspiration om hur man på ett roligt och lekfullt sätt kan arbeta med barn för att utmana dem i deras matematiska förståelse.


Utevistelse


Vi är ute med barnen varje dag och tar gärna med aktiviteter och samlingar ut i vår trädgård. Vi är gärna ute på promenader och upptäcker omvärlden tillsammans.


Skogen


Vi strävar efter att gå till skogen med barnen varje vecka och där ha en naturruta som vi följer. Detta gör vi för att följa nedbrytningsprocessen i naturen.
Vi erbjuder regelbundet utvecklingssamtal samt föräldramöten


Förskolan Naturriket  -  info@naturriket.se  -  013-156677  -  Ekdalsvägen 12, 58937 Linköping