Vad barnen erbjuds

Kalendarium 2018 / 2019

 

Oktober

v40 Föräldramöte måndag 1/10 kl 18.00-20.00

v42 Trafikvecka Reflex och synbarhet

v44 Höstlov

 

November

v44 Höstlov

v46 Studiedag 13/11

v48 Naturrikets medlemsmöte 26/11

 

December

v49 1:a advent måndag 3/12

v49 Pepparkaksbak tisdag 4/12

v49 Julpyssel torsdag 6/12

v50 Luciafirande tisdag 11/12

v51 Jullunch torsdag 20/12

 

Januari

v2 Studiedag 7/2

 

Maj

v21 Studiedag 20/5

 

Vad erbjuds barnen?

 

 

För att tillgodose enskilda barns och åldrars olika behov, arbetar förskolan med målorienterad verksamhet både i åldershomogena samt åldersintegrerade grupper.

 

Regelbundna aktiviteter under veckan är:

•Musik / rytmik

•Rörelse

•Matematik

•NTA

•Skogen

•Skapande, färg och form med olika material

•Språk, sagor, rim, ramsor, läsgrupper, boksamtal

 

Barnens lek är viktig, därför vill vi även ge barnen tid till fri lek både utomhus och inomhus. Genom leken utvecklar barnet bland annat sin motoriska förmåga, sitt intellekt, sitt sociala samspel, sin fantasi och sitt logiska tänkande.

 

Förskolan Naturriket - info@naturriket.se - 013-156677 - Ekdalsvägen 12, 58937 Linköping