Vad barnen erbjuds

Kalendarium 2018 / 2019

 

December

v51 Jullunch torsdag 20/12

 

Januari

v2 Studiedag 7/2

v3 Julgransplundring 11/1

 

Februari

v8 Sportlov

 

Mars

v11 Årsmöte 11/3 1900

 

April

v15 Påskpyssel 9/4

v16 Föräldramöte 15/4 1800-1900

v16 Påsklunch 17/4

v17 Trafikvecka Cykel och cykelhjälm

 

Maj

v20 Förskolans dag 16/5

v21 Studiedag 20/5

v22 Gympaavslut 29/5

 

Juni

v24 Avslutningsmiddag drakarna 10/6

v24 Sommarfest 12/6 1430

Vad erbjuds barnen?

 

 

För att tillgodose enskilda barns och åldrars olika behov, arbetar förskolan med målorienterad verksamhet både i åldershomogena samt åldersintegrerade grupper.

 

Regelbundna aktiviteter under veckan är:

•Musik / rytmik

•Rörelse

•Matematik

•NTA

•Skogen

•Skapande, färg och form med olika material

•Språk, sagor, rim, ramsor, läsgrupper, boksamtal

 

Barnens lek är viktig, därför vill vi även ge barnen tid till fri lek både utomhus och inomhus. Genom leken utvecklar barnet bland annat sin motoriska förmåga, sitt intellekt, sitt sociala samspel, sin fantasi och sitt logiska tänkande.

 

Förskolan Naturriket - info@naturriket.se - 013-156677 - Ekdalsvägen 12, 58937 Linköping