Pedagogerna

Förskolekooperativet

Naturriket


Pedagogerna på Naturriket

På Naturriket arbetar engagerade pedagoger vilka ger barnen en god grundtrygghet samt en stimulerande miljö. All pedagogisk verksamhet planeras av personalen.


Det är vi som arbetar här:

 

Övervåning "Ängen" 3-5 åringar

Lina – lärare, förskolelärare

Jenni - barnskötare

Nadine - barnskötare

Zandra - barnskötare

 

Nedervåning "Gläntan" 1-3 åringar

Linda - rektor, lärare

Anna – barnskötare, biträdande förskolechef

Katarina - barnskötare

 

Kök

Anna-Lena - kokerska, barnskötare