Föreningsmål

Kalendarium 2018 / 2019

 

Oktober

v40 Föräldramöte måndag 1/10 kl 18.00-20.00

v42 Trafikvecka Reflex och synbarhet

v44 Höstlov

 

November

v44 Höstlov

v46 Studiedag 13/11

v48 Naturrikets medlemsmöte 26/11

 

December

v49 1:a advent måndag 3/12

v49 Pepparkaksbak tisdag 4/12

v49 Julpyssel torsdag 6/12

v50 Luciafirande tisdag 11/12

v51 Jullunch torsdag 20/12

 

Januari

v2 Studiedag 7/2

 

Maj

v21 Studiedag 20/5

 

Förskolan Naturrikets föreningsmål

 

Hög kvalitet

Den grundläggande idén är en småskalig och stimulerande pedagogisk förskole-verksamhet med hög kvalitet som utgår från LPFÖ98. En individuellt anpassad verksamhet som ger barnen trygghet och glädje.

 

Kunnig och engagerad personal

Verksamheten strävar efter att ha högskoleutbildad personal som är kunnig, engagerad och utvecklingsinriktad. Personaltätheten är hög och personalen bygger nära och varaktiga relationer till barnen. Personalen ges kontinuerligt en målmedveten kompetensutveckling och har möjlighet att påverka verksamheten.

 

Delaktiga föräldrar

Verksamheten bygger på att alla föräldrar deltar aktivt i driften av föreningen. Föräldrakooperativet ger en god gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Delaktigheten ger en trygghet genom god insyn i verksamheten samt möjligheter att påverka barnens vardag.

 

Medveten miljö

Inomhus- och utomhusmiljön är genomtänkt, säker och hemliknande. Inomhus-miljön tar hänsyn till barnen genom bland annat bullerdämpande material och ljusa, lugna färgval. Utomhusmiljön inbjuder till pedagogiska aktiviteter och motorisk träning. Källsortering är angelägen för verksamheten.

 

Måltider

Maten är hemlagad, allsidig och näringsrik . Måltiderna utgår i första hand från råvaror som i möjligaste mån är årstidsanpassade, närproducerade och klimatsmarta. Personalen äter samtliga måltider tillsammans med barnen.

 

Stabil ekonomi

Verksamheten har en stabil ekonomisk situation med god insyn och påverkans-möjligheter för personal och föräldrar.

Förskolan Naturriket - info@naturriket.se - 013-156677 - Ekdalsvägen 12, 58937 Linköping