Föreningsmål

Kalendarium 2018 / 2019


Maj

v20 Förskolans dag 16/5

v21 Studiedag 20/5

v22 Gympaavslut 29/5


Juni

v24 Avslutningsmiddag drakarna 10/6

v24 Sommarfest 12/6 1430


Kalendarium 2019 / 2020


September

v36 Studiedag 3/9

v37 Gympastart 11/9

v37-38 Brandövning


Oktober

v40 Föräldramöte 30/9 18–20
v42 Trafikvecka Reflex och synbarhet
v44 Höstlov


November
v48 Studiedag 25/11
v48-49 Brandövning


December
v49 1:a advent hela huset 2/12
v49 Pepparkaksbak 3/12
v49 Julpyssel hela huset 5/12
v50 Luciafirande 12/12
v51 Jullunch 19/12

Förskolan Naturrikets föreningsmål


Hög kvalitet

Den grundläggande idén är en småskalig och stimulerande pedagogisk förskole-verksamhet med hög kvalitet som utgår från LPFÖ98. En individuellt anpassad verksamhet som ger barnen trygghet och glädje.


Kunnig och engagerad personal

Verksamheten strävar efter att ha högskoleutbildad personal som är kunnig, engagerad och utvecklingsinriktad. Personaltätheten är hög och personalen bygger nära och varaktiga relationer till barnen. Personalen ges kontinuerligt en målmedveten kompetensutveckling och har möjlighet att påverka verksamheten.


Delaktiga föräldrar

Verksamheten bygger på att alla föräldrar deltar aktivt i driften av föreningen. Föräldrakooperativet ger en god gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Delaktigheten ger en trygghet genom god insyn i verksamheten samt möjligheter att påverka barnens vardag.


Medveten miljö

Inomhus- och utomhusmiljön är genomtänkt, säker och hemliknande. Inomhus-miljön tar hänsyn till barnen genom bland annat bullerdämpande material och ljusa, lugna färgval. Utomhusmiljön inbjuder till pedagogiska aktiviteter och motorisk träning. Källsortering är angelägen för verksamheten.


Måltider

Maten är hemlagad, allsidig och näringsrik . Måltiderna utgår i första hand från råvaror som i möjligaste mån är årstidsanpassade, närproducerade och klimatsmarta. Personalen äter samtliga måltider tillsammans med barnen.


Stabil ekonomi

Verksamheten har en stabil ekonomisk situation med god insyn och påverkans-möjligheter för personal och föräldrar.

Förskolan Naturriket  -  info@naturriket.se  -  013-156677  -  Ekdalsvägen 12, 58937 Linköping