Föreningsmål

Kalendarium 2018 / 2019

 

December

v51 Jullunch torsdag 20/12

 

Januari

v2 Studiedag 7/2

v3 Julgransplundring 11/1

 

Februari

v8 Sportlov

 

Mars

v11 Årsmöte 11/3 1900

 

April

v15 Påskpyssel 9/4

v16 Föräldramöte 15/4 1800-1900

v16 Påsklunch 17/4

v17 Trafikvecka Cykel och cykelhjälm

 

Maj

v20 Förskolans dag 16/5

v21 Studiedag 20/5

v22 Gympaavslut 29/5

 

Juni

v24 Avslutningsmiddag drakarna 10/6

v24 Sommarfest 12/6 1430

Förskolan Naturrikets föreningsmål

 

Hög kvalitet

Den grundläggande idén är en småskalig och stimulerande pedagogisk förskole-verksamhet med hög kvalitet som utgår från LPFÖ98. En individuellt anpassad verksamhet som ger barnen trygghet och glädje.

 

Kunnig och engagerad personal

Verksamheten strävar efter att ha högskoleutbildad personal som är kunnig, engagerad och utvecklingsinriktad. Personaltätheten är hög och personalen bygger nära och varaktiga relationer till barnen. Personalen ges kontinuerligt en målmedveten kompetensutveckling och har möjlighet att påverka verksamheten.

 

Delaktiga föräldrar

Verksamheten bygger på att alla föräldrar deltar aktivt i driften av föreningen. Föräldrakooperativet ger en god gemenskap mellan barn, personal och föräldrar. Delaktigheten ger en trygghet genom god insyn i verksamheten samt möjligheter att påverka barnens vardag.

 

Medveten miljö

Inomhus- och utomhusmiljön är genomtänkt, säker och hemliknande. Inomhus-miljön tar hänsyn till barnen genom bland annat bullerdämpande material och ljusa, lugna färgval. Utomhusmiljön inbjuder till pedagogiska aktiviteter och motorisk träning. Källsortering är angelägen för verksamheten.

 

Måltider

Maten är hemlagad, allsidig och näringsrik . Måltiderna utgår i första hand från råvaror som i möjligaste mån är årstidsanpassade, närproducerade och klimatsmarta. Personalen äter samtliga måltider tillsammans med barnen.

 

Stabil ekonomi

Verksamheten har en stabil ekonomisk situation med god insyn och påverkans-möjligheter för personal och föräldrar.

Förskolan Naturriket - info@naturriket.se - 013-156677 - Ekdalsvägen 12, 58937 Linköping